Teaching English as a Foreign Language 

http://KALID.ir

Subject Matters

Archive

Extra Pages

Statistics

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • این ماه :
  • ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • بروز رسانی :

56- غیر قابل شمارش3

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. و صبحتون بخیر. گفتم که اسامی دو دسته اند قابل شمارش و غیر قابل شمارش. خوب، یه سوال: ما اگه خواستیم واسه این غیر قابل شمارش ها اندازه بگیم مقدار بگیم باید چکار کنیم؟ باید واحدش را بلد باشیم. واسه هر کدام هم چیز خاصه خودش را. باز هم می گم: تو فارسی بعضی چیزها قابل شمارش است اما تو انگلیسی نیست. دقت کنیم که اشتباه نکنیم. در ادامه دو تا ستون مشاهده می کنید که ستون اول فرم مفرد است و ستون دوم فرم جمع. نکته اش اینجاست که اسم غیر قابل شمارش جمع بسته نمی شه بلکه اون واحد است که جمع بسته می شه. ما را هم دعا کنید. یا حق

a piece of advice…………………… two pieces of advice

a piece of bread                              two pieces of bread

a piece of equipment………………. two pieces of equipment

a piece of furniture                          two pieces of furniture­

a piece of information…………….. two pieces of information

a piece of jewelry                            two pieces of jewelry

a piece of luggage…………………..two pieces of luggage

a piece of mail                                 two pieces of mail

a piece of music……………………..two pieces of music

a piece of news                                two pieces of news

a piece of toast………………………two pieces of toast.

a loaf of bread                                 two loaves of bread

a slice of bread……………………..  two slices of bread

an ear of corn                                 two ears of corn

a bar of soap……………………….. two bars of soap

a bolt of lightning                            two bolts of lightning

a clap of thunder…………………... two claps of thunder

54- غیر قابل شمارش2

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. یادتون میاد تو یکی از مطالب قبلی...دقیقا بگم مطلب شماره 48 گفتم تو بعضی زبانها یه اسمی قابل شمارش است تو بعضی دیگه نیست. پس این تفاوت فارسی و انگلیسی گمراهتون نکنه. خوب، امروز یه پند تا از اون کلمه های تابلوی انگلیسی که ممکنه حواسمون را پرت کنه انتخاب کردم و با ترجمه اش خدمتتون می گم. تمام ایناسامی در انگلیسی غیر قابل شمارش هستند. البته اون جدول شماره 49 زا هم باید در نظر بگیریم. یا حق

Advice    توصیه ، پند، اندرز، نصیحت  Angerخشم ، عصبانیت      

Courage جرات، دلیری، شهامت Equipment تجهیزات، ادوات، دستگاه ، ادوات

Homework تکلیف، مشق شب    Ignorance  جهل، نادانی   

Informationاطلاعات، آگاهی       Knowledgeدانش، اگاهی، معرفت، بصیرت  

 Leisure فراغت      Luck شانس     Moneyپول     Music موسیقی 

News خبر، اخبار  Patienceطاقت، بردباری  Permission رخصت ، مجوز، اذن،

Poverty فقر، بی نوایی، تنگ دستی    Progress  پیشرفت، ترقی،     

52- اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امیدوارم از این بخش جدید 1100 واژه خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه اسامی را ادامه بدم عرض کنم که کسانی که مطالبی دارند که فکر می کنند خوندن اونها در پیدا کردن راه، فهمیدن بیشتر و شناخت بهتر کمک می کنه می تونند مطالبشون را برای بنده بفرستند تا در این سایت منتشر بشه. اگر مایل بودند به نام خودشان یا به نام مستعار.

اسامی دیگه داره آروم آروم تموم می شه و باید منتظر آزمونهاش باشیم. اون جدول چطور بود؟ امروز هم یک جدول دیگه داریم اما با یک تفاوت. جدول امروز در مورد اسامی است که معانی یکسانی دارند اما یکیشون قابل شمارشه و یکی دیگه غیر قابل شمارش. بفرمایید بریم سراغ جدول:

Uncountable Noun

Countable nouns

Uncountable nouns

Count Noun

laughter

a laugh

Weather

a climate

mankind; man

a man

Humanity

a human being

work

a job

People

a person

machinery

a machine

Snow

a snowflake

traffic

a traffic jam

Sunlight; sunshine

a sunbeam

Incorrect: The shape of a snow is unique.                                                                         Correct: The shape of a snowflake is unique.

Incorrect: Laugh is the best medicine.   Correct: A laugh is the best medicine.

                                                          Correct: Laughter is the best medicine.

امیدوارم همه  چیز روشن و واضح باشه. سوالی بود تعارف نکنید. کلید همیشه تا جایی که بلد باشه آماده جوابگویی سوالات شماست. یا حق

49- اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

بسم الله الرحمن الرحیم

این مطلب امروز یه مقداری زیادی تخصصی است و تنها واسه کسایی مفید که در سطح بالایی هستند یا می خواهند تو یه امتحان مهمی شرکت کنند. بهر حال فرق نمی کنه. همه بخونند و هم هم می تونند از دانستن آن بهره مند شوند. مگه نه؟

مطلب از این قراره که بعضی اسمها اگر یه معنی خاصی را بدهند قابل شمارش حساب می شند و اگر یه معنی دیگه بدهند غیر قابل شمارش. یه جدولی هست که خودم از کتاب تافل کپی کردم. جدول کامل و خوبیه اما باز هم اگر سوالی پیش آمد با کمال میل در خدمتم.  همانطور که مشاهده می کنید جدول دارای چهار تا ستون است. ستون اول کلمه مورد نظر را قابل شمارش حساب کرده و فرم مفرد کلمه را نوشته. طبیعی که فرم جمع هم داره که واسه کمتر جا گرفتن ننوشتم. ستون دوم می گه که اون کلمه ستون اول اگر این معنی را داد قابل شمارش است. ستون سوم همان کلمه ستون اول. اما این بار غیر قابل شمارش حساب شده. و در ستون آخر می گه این ستون سومی ها اگر همچین معنی بدن غیر قابل شمارش می شند. یا حق

 

Count N

Specific meaning

Uncount N

General meaning

an agreement

an occasion or            a document

agreement

all agreements

a bone

a part of skeleton

bone

material

a business

a company

business

all business  

a cloth

a piece of cloth

cloth

Construction material

a decision

an occasion

decision

all decisions

an education

a specific person

education

all education

an experience

an event or happening

experience

knowledge or skill

a fire

an event

fire

material

a glass

a container

glass

material

a history

a historical account

a history

all history

an honor

an occasion or an award

honor

all honor

a language

a specific variety

language

all languages

a life

a specific person's

life

all life

a light

a lamp

light

the absence of darkness

a noise

a specific sound

noise

all sounds

a pain

a specific occasion

pain

all pains

a paper

a document or sheet

paper

Construction material

a pleasure

a specific occasion

pleasure

all pleasure

a property

a feature

property

 possession

a silence

a specific occasion

silence

all silence

a space

a blank

space

The universe

a stone

a small rock

stone

Material

a success

an achievement

success

all successes

a thought

an idea

thought

all thought

a time

a historical period or moment

time

all time

a war

a specific war

war

the general act of wars /all wars

a work

an artistic action

work

employment / all work

48. اسامی: غیر قابل شمارش 1

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. خیلی زود گذشت یک سوم ماه مبارک رفت. جدا دنیا می دوه و پا می خواد بهش برسیم. در ابتدا از لطف دوستانی که تشریف می آرند و بنده را با راهنماییها و نقطه نظراتشون راهنمایی می کنند کما تشکر و سپاسگزاری را دارم.

به لطف خدا : در ادامه بخش اسامی نوبته اسامی غیر قابل شمارش می شه. این دسته از اسامی را نمی توان شمرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون به یه شکلی هستند به یه فرم نا مشخصی هستند نمی شه بشمریمشون. این دسته یه چند تا مشخصه دارند.  اول: اینکه اینها یه فرم بیشتر ندارند. چرا؟ چون غیر قابل شمارش هستند پس داشتن  فرم جمع بی معنی است. دوم: فعلی که برای اینها می آید همیشه مفرد است. اگر قرار فعل to be  باشه یا is است یا was . سوم: حرف تعریف  the هم قبلش نمی آید. پند گروه از اسمای غیر قابل شمارش است که در ادامه به ذکر آنها می پردازم:

1. مواد غذایی که آنها را می شه تو فرمهای مختلفی خریداری کرد:

meat       butter       bread 

2. مواد ساختمانی که بر اساس اون چیزی که ازشون می سازیم تغییر شکل می دن:

 wood      iron      glass

3. مایعات، که بر اساس شکل ظرفشون تغییر شکل میدن: oil      milk

4. مواد طبیعی که بر اساس قوانین حاکم بر طبیعت تغییر شکل می دهند:

Ashes      Steam    Oxygen     Ice     Water

5. موادی که دانه ها یا ذرات بسیار ریزی هستن:

 rice        sand       sugar

البته bean که یادتون هست؟

6. گروههایی از اشیا که زیر مجموه هاشون دارای اشکال و اندازه های متنوعی است. ببینید مثلا من می گم پوشاک خوب زیر مجموه این خیلی متنوع است. خود این کلمه پوشاک در انگلیسی غیر قابل شمارش است اما اکثر زیر مجموعه هاش قابل شمارش هستند.

clothing (a coat, a shirt, a sock)

furniture (a table, a chair, a bed)

luggage (a suitcase, a trunk, a box)

7. زبانهای دنیا هم غیر قابل شمارش هستند.

Arabic             Japanese                Spanish

8. مفاهیم انتزاعی. که اغلب اوقات به پسوندهایی مثه –ness     -ance    -ence       -ity     

   Happiness        Ignorance               Peace

اگر در مورد مفاهیم انتزاعی سوالی دارید تشریف ببرین مطلب شماره 3. همین پایین.

9. آخرین گروه اسامی غیر قابل شمارش هم می شه: اکثر کلماتی که به ing ختم می شوند. حالا چرا؟ گاهی اوقات این کلمات نقش اسم را تو جمله بازی می کنند و اسمشون می شه gerund . وقتی در این حالت باشند غیر قابل شمارش می شند چون انتزاعی هستند.

نکته ها: تو بعضی زبانها یه اسمی قابل شمارش است تو بعضی دیگه نیست. پس این تفاوت فارسی و انگلیسی گمراهتون نکنه.                               یا حق

2-اسامی:قابل شمارش 1

بسم الله الرحمن الرحیم

·         اسامی قابل شمارش

پیش از اینکه بریم سراغ اصل مسئله یادتون باشه که فارسی یک زبان مجزا است و انگلیسی هم همینطور. این یه سیستم داره و اونم یه سیستم جداگانه واسه خودش. چرا اینو گفتم؟ هر چیزی که تو فارسی قابل شمارش دلیل نمی شه تو انگلیسی هم باشه.

1.       این دسته از اسامی هم دارای ریخت (form) مفرد و هم جمع هستند. (استثنا هم داریم که فعلن بی خیالش می شیم).

2.       در هر ریختی که باشند باید با فعل (و یا فعل با آنها) مطابقت داشته باشه.

مثال:

This is a book. "کتاب" اسمی قابل شمارش است و در اینجا مفرد است واسه همین هم فعل مفرد به کار رفته

These are books. اینجا ما کتاب را جمع بستیم و به صورت جمع آوردیم و فعل ما هم جمع بسته شد.

3.       عموما اون چیزهای را که دیده میشن و می شه لمس کرد را در دسته قابل شمارش ها قرار می دهند ( باز اینجا هم استثنا داریم).

اما بعضی جا ها هم هست که باید گفت" این یه قرار داد است" یعنی باید گوش کرد و حفظ شد. مثلا  دیدن و لمس کردن را معیار قرار بدیم و بریم سراغ دو تا اسم یکی RICE   به معنی برنج و یکی هم BEAN  به معنی لوبیا، به راحتی می گیم هر جفتشو قابل شمارش هستند در صورتیکه اینطوری نیست.  اما BEAN  را قابل شمارش حساب می کنیم و اون یکی را غیر قابل شمارش. چرا؟ چون یک "قرار داد" است.

فردا به تعریف جامع تری از اسامی قابل شمارش و گروه بندی آنها و همچنین مثالهایی در این باره خواهیم پرداخت، ان شاءالله.  یا حق

توضیح

 

Latest Posts

Favorites

Holy Quran

Quran

جمکران

عرفان

موعود

دانلود مقالات رایگان

Asian EFL Journal

Exam English

Dictionary

TOEFL

Directory of Open Access Journal

Iranian Journal of Language Studies

ESL Library

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو