Teaching English as a Foreign Language 

http://KALID.ir

Subject Matters

Archive

Extra Pages

Statistics

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • این ماه :
 • ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • بروز رسانی :

109-لغت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. در ادامه مبحث شماره 107 , 108 امروز بخش دوم کلمات را خدمتتون می نویسم. ان شاءالله جوابش باشه واسه شنبه. فعلا.

(At a school, college, or university) A staff meeting has been called for two o'clock.

In my opinion, the best time of the year is autumn.

The automobile company's first attempt to design a family saloon that ran on diesel was a

resounding failure.

The campus has a shop where students can buy stationery and essential items.

Government spending on defence was reduced by 23%.

He gave me just enough money to buy a return bus ticket to Portland.

He's a graduate of Berkeley College.

These days it is not unusual to see children as young as five carrying a mobile phone to school.

The postcode for the company is MA 04532.

Classes start at nine o'clock every morning Monday to Friday.

There are several museums and galleries in the city, but most students prefer to spend their evenings at the cinema

Have you got any change for a $20 note?

Strict labour laws have had an adverse effect on small businesses.

106-تافل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امروز جواب ده تا سوالی که دیروز خدمتتان عرض کردم را می نویسم. امیدوارم حل کرده باشید و امروز فقط جوابتان را بررسی کنید. البته معلوم است که بعضی وقتها بیشتر از یه پاسخ صحیح هست. سوالی بود بفرمایید.به توضیح سوال 10 هم توجه خاص داشته باشید. یا حق

1. Furthermore / Moreover / In addition / What's more (this is less formal than the other expressions)   

2. As well as / Besides    

3. Likewise / Similarly / In the same way (the verbs in both sentences – i.e., respect – are the same and refer to the same thing, so we can use a word of equation here)

4. As well as / Along with

5. In addition

6. Likewise / Similarly

7. Likewise / In the same way / Correspondingly

8. In brief

9. It can be concluded that

10. Therefore (To sum up, To conclude and To summarize are usually used to conclude longer pieces of writing – e.g., at the end of an essay. Thus is slightly more formal than therefore, but has the same meaning)

105- تافل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.وقت نیک. با توجه به کلماتی که تو دو روز پیش خوندیم باید جملات زیر را کامل کنیم. فقط به تمام جملات دقت کنید. به رابطه ای که بین جمله اول و دوم در هر شماره هست حتما دقت کنید. یا حق

1. Tourism brings much needed money to developing countries. ______________, it provides employment for the local population.

2.  ______________ bringing much needed money to developing countries, tourism provides employment for the local population.

3. Tourists should respect the local environment. ______________ they should respect the local customs.

4. ______________ industrial waste, pollution from car fumes is poisoning the environment.

5. In order to travel, you need a passport. ______________, you might need a visa, immunization shots, and written permission to visit certain areas.

6. Drugs are banned in Britain. ______________ weapons such as guns and knives.

7. All power corrupts. ______________, absolute power corrupts absolutely.

8. You shouldn't smoke, drink, take drugs, or eat unhealthy food. ______________, you should live a more healthy lifestyle.

9. The ozone layer is becoming depleted, the air in the cities is becoming too dirty to breathe, and our seas and rivers are no longer safe to swim in. ______________ pollution is slowly destroying the planet.

10. Your grades have been very poor all year. ______________ you need to work really hard if you want to pass your exams next month.

104- تافل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و سلام. قول داده بودم جواب نوشته پیشین را براتون ارسال کنم. پیش از اینکه جواب را خدمتتون بگم توصیه ای میکنم. لطفا این عبارات را یادبگیرید و حتما در نوشته هاتون بکار ببرید. اون موقع خودتون متوجه میشید که چقدر زیبائی کلامتان بیشتر میشه.

الجواب:

Addition: And, As well as, Also, Too, In addition, Besides, What's more, Furthermore, Moreover, Along with (This Could Also Be Equation)

Equation: Equally, Likewise, Similarly, In the same way, Correspondingly, Along wit

Conclusion: In conclusion, To sum up briefly, It can be concluded that, To conclude, In brief, Thus, To summarize, Therefore

103-تافل

بسم الله الرحمن الرحیم

صبح شنبه حضرات دوست بخیر و مبارکی. میلاد حضرت شمس الشموس علی ابن موسی الرضا علیه السلام را پیشاپیش تبریک میگم. ان شاءالله خدا قسمت همه کنه پابوسی حضرت را.

امروز همانطور که می بینید یه لیست بلند و بالا از کلماتی داریم که تو نوشتم متن و همینطور تو درک مطلب خیلی کمکمون می کنه.  این 21 کلمه و عبارت واقعا مفید فایده اند. خوب حالا داشتن این لیست چه فایده ای داره؟

عرض خدمتتون که این لیست کلمات را باید تو سه گروه کلی تقسیم کنیم:

 

A)    Addition             B)   Equation                  C)   Conclusion

 

to sum up briefly                 along with                     as well as                 

it can be concluded that      likewise                        similarly                        

also                                    too                               in addition      

besides                               to conclude                  in brief               

in the same way                  thus                              what's more              furthermore                        moreover                      along with                

to summarize                      therefore                       correspondingly

 

زحمت این کار را قبول کنید ان شاءالله امروز عضر جوابش را خدمتتون میگم. همینطور تمرینات مرتبط را هم براتون می نویسم. تا بعد یا حق

102- 1100 Words

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض وقت بخیر خدمت هموطنان گل. مطلب امروز به بررسی کلمات کتاب 1100 واژه اختصاص داره.

پیش از اینکه برم سراغ کلمات امروز یکم می خواستم درد و دل کنم. کاش این کتابفروشی های تخصصی یکمی سواد زبان داشتند. این صحبتی که من الان دارم مربوط به شهر اصفهان که از اونجا کتابهای خودم را می خرم ممکنه تو شهرهای دیگه وضعیت اینطوری نباشه. البته کتابفروشی هایی هم هستند مثله اقای دهقان و آقای امیدان که واقعا در امر زبان های خارجی کار کردند و میشه روی راهنماییشون حساب کرد. تا یادم نرفته این کتاب را بدون داشتن پیش زمینه قوی لغت هرگز اغاز نکنید.

 توی چند تا از نظرات بی نام چندتن از خوانندگان محترم بی  نام و نشان فرموده بودند که تلفظ کلمات را هم بنویسید. از امروز این کار را شروع کردم. فقط بفرمایید در اکسپلورر شما خوانا هست یا نه؟ یا اینکه اجق وجق نشان می ده.

از همه اینها که بگذریم می رسیم به کلمات کتاب 1100 هفته دوم. روز چهارم با تلفظ براساس لانگمن. معنی انگلیسی و فارسی و مترادف  و همچنین نوع کلمه.

1. Avid:   /`ævɪd/  (adjective)  doing something as much as possible

  مشتاق ، بسیار علافمند، حریص، تشنه keen, enthusiastic, passionate, eager, devoted, ardent, fervent

2. Cajole:   /kə`dʒoʊl/      (verb)    to persuade someone to do something by praising him/her or making promises to him/her

زبان بازی، چرب زبانی= coax, persuade, wheedle, entice, sweet-talk

3. Rudimentary:   /rudə`mɛntri/  (adjective)  very simple and basic  

  ابتدایی، مقدماتی، ناچیز basic, elementary, simple, undeveloped, fundamental, primary

4. Enhance:  /ɪn`hæns/ (verb)    to improve something   

 افزابش دادن، بالا بردن، بهبود بخشیدن   improve, augment (formal), add to, increase, boost, develop, enrich, heighten

5. Nuance:   /`nuɑns/   (noun)    a very slight difference in meaning, color, or feeling

تفاوت بسیار کم، اختلاف ناچیز = shade, tone, gradation, distinction, tinge, hint, degree, touch, trace, note

 

حالا با توجه به این کلمات خوشگل متن زیر را بخوانید.

You've Got To Be a Football Expert

As an avid football fan, I try to see every game the Jets play. Whenever I can cajole my father into accompanying me, I try to do so. He has only a rudimentary knowledge of the game, and since I am steeped in it, I enjoy explaining its intricate details to him. It certainly does enhance your appreciation of football when you are aware of every nuance of the sport.

Sample Sentences

Use the new words in the following sentences. You may have to change the ending of a word.

1. Since my grasp of algebra is __________, I cannot solve the problem.

2. The parakeet refused to be __________ into entering her cage.

3. It will __________ your enjoyment of an opera if you know what the plot is about in advance.

4. In reading the satires of Jonathan Swift, one must be vigilant in order to catch each __________.

5. Bill Clinton is an __________ reader of mystery stories.

 

Definitions

Match the new words with their meanings.

6. avid                 ____ a. eager

7. cajole              ____ b. slight variation in meaning, tone, etc.

8. rudimentary    ____ c. coax

9. enhance        ____ d. intensify, heighten

10. nuance        ____ e. elementary

Today's Idiom

TO BEARD THE LION IN HIS DEN :to visit and oppose a person on his own grounds

کلمه DEN همون خونه حیوانات می شه. پس معنی و منظور از این اصطلاح اینه که بری به جنگ شیر اما تو خونه خودش.

Having decided to beard the lion, I stormed into the manager's office to ask for a raise.

101 -IDIOM

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام صبح همه بخیر. در ادامه مطالب شماره 91 و 96 و 100 امروز هم چند تا اصطلاح دیگه خدمتتون میگم. این بار در مورد مواقعی است که یه مشکلی حل شده یا خطری از بیخ گوشمون گذشته. موفق باشید و سبز. یا حق

It’s nothing it’s just a storm in the teacup. ( a lot of fuss)

That was a close call/thing. ( It was almost a disaster)

We solved the problem at the eleventh hour. ( at the very last minute)

It was all just brushed under the carpet. ( never resolved, never mentioned again)

100- IDIOM

یک شنبه18 مهر 89

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. در مطلب شماره 91 اصطلاحاتی را گفتم که کاربردشان در مواقعی بود اوضاع به وفق مراد پیش می رفت. مطلب شماره 96 برعکس بود مال وقتایی بود که اوضاع یکمی نا مساعد بود. اما مبحث امروز در مورد مواقعی است که اوضاع گیج کننده است و چیزی نمی فهمیم. البته توضیحش به انگلیسی است . تا بعد یا حق

When she said her name was Bloor it threw me completely. ( I did not know how to respond)

The event he organized was complete shambles. ( a totally disorganized event)

It’s a mystery to me, how people know my private life. ( something that I cannot understand )

I am sorry we must have got our wires crossed. ( a miscommunication/ a misunderstanding)

We can’t see the wood for the trees.( too much detail prevents us to see the overall situation)

99-1100: Second Week/Third Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و صبح پنج شنبه همگی بخیر. شکر خدا من هم خوبم. هوا هم خوبه. دم صبح یکمی سرد هست که بفهمی زمستون تو راهه.آب زاینده رود هم می گن خوبه. من که جمعه گذشته رفتم و جای همتون خالی. جدا صدای آب صدای حیات. امروز کلمه داریم. کلمات کتاب 1100 هفته دوم. روز سوم. چند وقت پیش رفته بودم جنگل. بله کتابفروشی جنگل. حدودا چهار تا ترجمه از این کتاب موجود بود. یاد یه خاطره افتادم. سال 85 یا 84 بود که بدجور کرمم گرفته بود که کتابی ترجمه کنم و ... . دنبالش رفتم. کتاب را انتخاب کردم. بعد با چند تا ناشر صحبت کردم. یکیشون که آدم خیلی جالبی بود گفت چون شما تازه کار هستید کتاب شما را کسی زیاد نمی خره واسه همین ریسکش زیاده. در نتیجه خودت پولش را بده ما برات چاپ می کنیم اگر خوب فروش رفت کتابهای بعدی و چاپهای بعدی حق ترجمه را بهتون پرداخت می کنیم. در ادامه گفت زیاد هم خودت به زحمت ننداز. ( اون موقع کتاب" کی پنیر منو برداشته" تو بورس بود) . همین کتاب را بردار. یه دونه " از " را تبدیل به " به " کن و اسم خودت را بزار روی کتاب. گفت خیلی از اینها هم همین کار را کرده اند.

قصد توهین به مترجمهای محترم را ندارم. چون اونهایی که مترجم هستند خودشون درک می کنند اونهایی هم که نیستند هارت و پورت می کنند. این هم" از کرامات شیخ ما /مشت را وا کرد و گفت یه وجب" باز هم نقل قول از جناب آقای پروفسور تحریریان. ایشان خودشان بی اطلاع هستند اما من واقعا شیفته اخلاق و منش و خضوع ایشان هستم. به قولی" استاد دوست داریم". بگذریم از این خاله شادونه بازیها.

هفته دوم روز سوم:

New Words

1. Pretextبهانه، عذر، دستاویز:   excuse, cause, con, ploy, ruse, grounds

2. Fabricateجعل کردن، تقلید کردن، سر هم کردن، بافتن :  invent, fake, make up, concoct, dream up, trump up, cook up

3. Adroit: زرنگ، زبردست، چالاک،    skillful, skilled, nimble, practiced

4. Gesticulate: با سر و دست اشاره کردن/فهماندن    gesture, wave, signal, wigwag, motion, sign

5. Vigilant: مراقب، هوشیار، حساس، گوش به زنگ    watchful, on your guard, attentive, alert, wary, cautious              ≠ slack

خوب این هم 5 تا کلمه امروز. یه داستان جنایی بخونیم ببینیم این کلمات به چه کار می آیند.

Dr. Jekyll or Mr. Hyde?

Under the pretext of being a surgeon he gained entry to the hospital. When interviewed by the director, he had to fabricate a tale of his medical experience, but he was so adroit at lying that he got away with it. It was not until the phony "doctor" began to gesticulate wildly with his scalpel, that a vigilant nurse was able to detect the fraud. In the annals of medical history there have been a number of such cases.

با کلمات جدید این جاخالیها را پر کنید.

1. The shootings at Columbine High School made educators much more ________,

2. My nephew is quite __________ at making model airplanes.

3. Most fisherman can __________ a story about the size of the one that got away.

4. Her __________ of being tired did not fool us for an instant.

5. I often marvel as I watch the traffic officer __________ at the onrushing cars.

Definitions

Pick the letter of the definition that matches your new word and write it in the answer space.

6. Pretext            ____ a. to lie; to construct

7. Fabricate        ____ b. skillful

8. Adroit            ____ c. an excuse

9. Gesticulate      ____ d. watchful

10. Vigilant        ____ e. move the arms energetically

Today's Idiom

a wet blanket  one who spoils the funآیه یاس، ضد حال،                 

Everyone wanted the party to go on, but Ronnie, the wet blanket, decided to go home to bed.

98- ضمایر: Reciprocal Pronouns

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. در این مطلب طبق معمول یه سری جمله است که یه نگاهی بکنید و غلطهایش را پیدا کنید. شاید اصلا غلط نداشته باشه. اما عموما غلط داره. التماس دعا. یا حق

 

── Family members love each other.

 

── Let's meet to each other after class.

 

── It is considered cheating when students help each other one on tests or quizzes.

 

── Jack and Sandra aren't dating one to the other any more.

 

── They will never find each another at this crowded airport.

 

── They amused each other by telling stories.

 

── Jose and his uncle hate one another.

 

── The two kids played happily with each one another.

 

── It's normal for people to ignore one to another in an elevator.

 

── All the leaders shook hands with one another.

97-ضمایر: Reciprocal Pronoun

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. وقتتون بخیر و نیکی. حالتون چطوره؟ یه بنده خدایی پیام داده اند که آقای مسعودی شما مطمئن هستید که "غوز" همینطوری نوشته می شه؟ آیا صحیح نیست بگیم" قوز"؟ عرض کنم  یه روز ما کلاس بررسی مقابله ای داشتیم با جناب آقای پروفسور محمد حسن تحریریان. کسانی که با ایشان کلاس داشته اند خوب می دونند که آقای تحریریان خزانه مثال هستند. گفتند: "ما کاری نداریم قرمه سبزی با قاف یا با غین. ما با گوشتا توش کار داریم". من هم به پیروی از استادم عرض کنم که دوست گرامی ما با ق یا غ کاری نداریم. ما با اون دردسر و مصیبتی که می خواد سرمون بیاد کار داریم.

امروز یه بنده خدایی گفت: شما اهل یزدید؟ گفتم نه. گفت با شوهر خواهر ما چه نسبتی دارید؟ گفتم حاج خانم ما با شوهر خواهر شما چکار داریم؟ گفت آخه ایشون فامیلشون مسعودی منش است گفتم شاید با اونا نسبتی دارید. گفتم نه . گفت اونها اهل ندوشن هستند.

بگذریم. اینجا که خونه خاله شادونه نیست من دارم قصه می گم. تازه هنوز ساعت نه هم نشده. امروز نوبت ضمایر متقابل/دوجانبه/ معکوس/دو سویه/دو طرفه است. علت اینکه من این همه معنی نوشتم بی صاحب بودن امر تدریس دستور زبان در ایران است که هرکی هرچی دلش می خواد ترجمه می کنه. من هم ترجمه همه را نوشتم. اما راحتتر از همه:  Reciprocal Pronoun .

ضمیر فلان وقتی به کار می ره که فاعل جمع و مکمل جمله (گزاره) هر دو به اشخاص / اشیاء یکسانی بر می گردند و مهمتر اینکه یه عمل متقابل انجام داده اند. عمل متقابل یعنی چی؟ مثلا ملاقات کردن، دوست داشتن،و... .

مثلا من و برادرم هفته ای یک بار همدیگه را می بینیم.

My sister and I visit each other about once a week.

فاعل این جمله کیه؟ بله. فاعل جمله دو نفر است (یعنی جمع است) My sister and I . فعل جمله چیه؟  Visit . که یه عمل دوطرفه است. اون وقت اون ضمیر each other هم نشان دهنده دوطرفه بودن این کار است. در مورد دوست داشتن و ... هم همینطوره.

البته به جای  Each Other می تونیم از  One another  هم استفاده کنیم.

استفاده از each another  صحیح نیست. یا حق

 

 
 • Pages :5
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 

 

Latest Posts

Favorites

Holy Quran

Quran

جمکران

عرفان

موعود

دانلود مقالات رایگان

Asian EFL Journal

Exam English

Dictionary

TOEFL

Directory of Open Access Journal

Iranian Journal of Language Studies

ESL Library

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو