Teaching English as a Foreign Language 

http://KALID.ir

Subject Matters

Archive

Extra Pages

Statistics

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • این ماه :
  • ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • بروز رسانی :

103-تافل

بسم الله الرحمن الرحیم

صبح شنبه حضرات دوست بخیر و مبارکی. میلاد حضرت شمس الشموس علی ابن موسی الرضا علیه السلام را پیشاپیش تبریک میگم. ان شاءالله خدا قسمت همه کنه پابوسی حضرت را.

امروز همانطور که می بینید یه لیست بلند و بالا از کلماتی داریم که تو نوشتم متن و همینطور تو درک مطلب خیلی کمکمون می کنه.  این 21 کلمه و عبارت واقعا مفید فایده اند. خوب حالا داشتن این لیست چه فایده ای داره؟

عرض خدمتتون که این لیست کلمات را باید تو سه گروه کلی تقسیم کنیم:

 

A)    Addition             B)   Equation                  C)   Conclusion

 

to sum up briefly                 along with                     as well as                 

it can be concluded that      likewise                        similarly                        

also                                    too                               in addition      

besides                               to conclude                  in brief               

in the same way                  thus                              what's more              furthermore                        moreover                      along with                

to summarize                      therefore                       correspondingly

 

زحمت این کار را قبول کنید ان شاءالله امروز عضر جوابش را خدمتتون میگم. همینطور تمرینات مرتبط را هم براتون می نویسم. تا بعد یا حق

102- 1100 Words

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض وقت بخیر خدمت هموطنان گل. مطلب امروز به بررسی کلمات کتاب 1100 واژه اختصاص داره.

پیش از اینکه برم سراغ کلمات امروز یکم می خواستم درد و دل کنم. کاش این کتابفروشی های تخصصی یکمی سواد زبان داشتند. این صحبتی که من الان دارم مربوط به شهر اصفهان که از اونجا کتابهای خودم را می خرم ممکنه تو شهرهای دیگه وضعیت اینطوری نباشه. البته کتابفروشی هایی هم هستند مثله اقای دهقان و آقای امیدان که واقعا در امر زبان های خارجی کار کردند و میشه روی راهنماییشون حساب کرد. تا یادم نرفته این کتاب را بدون داشتن پیش زمینه قوی لغت هرگز اغاز نکنید.

 توی چند تا از نظرات بی نام چندتن از خوانندگان محترم بی  نام و نشان فرموده بودند که تلفظ کلمات را هم بنویسید. از امروز این کار را شروع کردم. فقط بفرمایید در اکسپلورر شما خوانا هست یا نه؟ یا اینکه اجق وجق نشان می ده.

از همه اینها که بگذریم می رسیم به کلمات کتاب 1100 هفته دوم. روز چهارم با تلفظ براساس لانگمن. معنی انگلیسی و فارسی و مترادف  و همچنین نوع کلمه.

1. Avid:   /`ævɪd/  (adjective)  doing something as much as possible

  مشتاق ، بسیار علافمند، حریص، تشنه keen, enthusiastic, passionate, eager, devoted, ardent, fervent

2. Cajole:   /kə`dʒoʊl/      (verb)    to persuade someone to do something by praising him/her or making promises to him/her

زبان بازی، چرب زبانی= coax, persuade, wheedle, entice, sweet-talk

3. Rudimentary:   /rudə`mɛntri/  (adjective)  very simple and basic  

  ابتدایی، مقدماتی، ناچیز basic, elementary, simple, undeveloped, fundamental, primary

4. Enhance:  /ɪn`hæns/ (verb)    to improve something   

 افزابش دادن، بالا بردن، بهبود بخشیدن   improve, augment (formal), add to, increase, boost, develop, enrich, heighten

5. Nuance:   /`nuɑns/   (noun)    a very slight difference in meaning, color, or feeling

تفاوت بسیار کم، اختلاف ناچیز = shade, tone, gradation, distinction, tinge, hint, degree, touch, trace, note

 

حالا با توجه به این کلمات خوشگل متن زیر را بخوانید.

You've Got To Be a Football Expert

As an avid football fan, I try to see every game the Jets play. Whenever I can cajole my father into accompanying me, I try to do so. He has only a rudimentary knowledge of the game, and since I am steeped in it, I enjoy explaining its intricate details to him. It certainly does enhance your appreciation of football when you are aware of every nuance of the sport.

Sample Sentences

Use the new words in the following sentences. You may have to change the ending of a word.

1. Since my grasp of algebra is __________, I cannot solve the problem.

2. The parakeet refused to be __________ into entering her cage.

3. It will __________ your enjoyment of an opera if you know what the plot is about in advance.

4. In reading the satires of Jonathan Swift, one must be vigilant in order to catch each __________.

5. Bill Clinton is an __________ reader of mystery stories.

 

Definitions

Match the new words with their meanings.

6. avid                 ____ a. eager

7. cajole              ____ b. slight variation in meaning, tone, etc.

8. rudimentary    ____ c. coax

9. enhance        ____ d. intensify, heighten

10. nuance        ____ e. elementary

Today's Idiom

TO BEARD THE LION IN HIS DEN :to visit and oppose a person on his own grounds

کلمه DEN همون خونه حیوانات می شه. پس معنی و منظور از این اصطلاح اینه که بری به جنگ شیر اما تو خونه خودش.

Having decided to beard the lion, I stormed into the manager's office to ask for a raise.

99-1100: Second Week/Third Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و صبح پنج شنبه همگی بخیر. شکر خدا من هم خوبم. هوا هم خوبه. دم صبح یکمی سرد هست که بفهمی زمستون تو راهه.آب زاینده رود هم می گن خوبه. من که جمعه گذشته رفتم و جای همتون خالی. جدا صدای آب صدای حیات. امروز کلمه داریم. کلمات کتاب 1100 هفته دوم. روز سوم. چند وقت پیش رفته بودم جنگل. بله کتابفروشی جنگل. حدودا چهار تا ترجمه از این کتاب موجود بود. یاد یه خاطره افتادم. سال 85 یا 84 بود که بدجور کرمم گرفته بود که کتابی ترجمه کنم و ... . دنبالش رفتم. کتاب را انتخاب کردم. بعد با چند تا ناشر صحبت کردم. یکیشون که آدم خیلی جالبی بود گفت چون شما تازه کار هستید کتاب شما را کسی زیاد نمی خره واسه همین ریسکش زیاده. در نتیجه خودت پولش را بده ما برات چاپ می کنیم اگر خوب فروش رفت کتابهای بعدی و چاپهای بعدی حق ترجمه را بهتون پرداخت می کنیم. در ادامه گفت زیاد هم خودت به زحمت ننداز. ( اون موقع کتاب" کی پنیر منو برداشته" تو بورس بود) . همین کتاب را بردار. یه دونه " از " را تبدیل به " به " کن و اسم خودت را بزار روی کتاب. گفت خیلی از اینها هم همین کار را کرده اند.

قصد توهین به مترجمهای محترم را ندارم. چون اونهایی که مترجم هستند خودشون درک می کنند اونهایی هم که نیستند هارت و پورت می کنند. این هم" از کرامات شیخ ما /مشت را وا کرد و گفت یه وجب" باز هم نقل قول از جناب آقای پروفسور تحریریان. ایشان خودشان بی اطلاع هستند اما من واقعا شیفته اخلاق و منش و خضوع ایشان هستم. به قولی" استاد دوست داریم". بگذریم از این خاله شادونه بازیها.

هفته دوم روز سوم:

New Words

1. Pretextبهانه، عذر، دستاویز:   excuse, cause, con, ploy, ruse, grounds

2. Fabricateجعل کردن، تقلید کردن، سر هم کردن، بافتن :  invent, fake, make up, concoct, dream up, trump up, cook up

3. Adroit: زرنگ، زبردست، چالاک،    skillful, skilled, nimble, practiced

4. Gesticulate: با سر و دست اشاره کردن/فهماندن    gesture, wave, signal, wigwag, motion, sign

5. Vigilant: مراقب، هوشیار، حساس، گوش به زنگ    watchful, on your guard, attentive, alert, wary, cautious              ≠ slack

خوب این هم 5 تا کلمه امروز. یه داستان جنایی بخونیم ببینیم این کلمات به چه کار می آیند.

Dr. Jekyll or Mr. Hyde?

Under the pretext of being a surgeon he gained entry to the hospital. When interviewed by the director, he had to fabricate a tale of his medical experience, but he was so adroit at lying that he got away with it. It was not until the phony "doctor" began to gesticulate wildly with his scalpel, that a vigilant nurse was able to detect the fraud. In the annals of medical history there have been a number of such cases.

با کلمات جدید این جاخالیها را پر کنید.

1. The shootings at Columbine High School made educators much more ________,

2. My nephew is quite __________ at making model airplanes.

3. Most fisherman can __________ a story about the size of the one that got away.

4. Her __________ of being tired did not fool us for an instant.

5. I often marvel as I watch the traffic officer __________ at the onrushing cars.

Definitions

Pick the letter of the definition that matches your new word and write it in the answer space.

6. Pretext            ____ a. to lie; to construct

7. Fabricate        ____ b. skillful

8. Adroit            ____ c. an excuse

9. Gesticulate      ____ d. watchful

10. Vigilant        ____ e. move the arms energetically

Today's Idiom

a wet blanket  one who spoils the funآیه یاس، ضد حال،                 

Everyone wanted the party to go on, but Ronnie, the wet blanket, decided to go home to bed.

92- ضمایر: ضمیرهای انعکاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خدمت خوانندگان عزیز. ان شاءالله که از چنگال آنفولانزا بتوانید فرار کنید. به فرمایش حضرت عیسی علیه السلام " آکاه باشید طوفان همیشه نشانه هایش ثابت نمی ماند". این انفولانزا هم همینطوره. چند وقت پیش یکی از روستاهای چین زیر گل ولای دفن شد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته ما تو هزاره سوم میلادی هستیم. درسته ماهواره فرستادیم تا فلانجاهی آسمون عکس می گیرن، درسته از DNA و ... سر درآوردیم، درسته شبیه سازی کردیم اما پرداختن به همه اینا باعث شد یادمون بره که خدایی هم هست. یک کمی هم به خودمون برسیم یک کمی هم خودمون را بشناسیم.

در ادامه مباحث دستور زبان و ضمایر امروز نوبت ضمایر انعکاسی است یا به قول آنها   Reflexive Pronoun. این دسته ضمیرها وقتی به کار می روند که فاعل جمله با مکمل جمله یه شخص باشند بهتره بگم که فاعل و مکمل جمله به یه شخص یا یه چیز اشاره می کنند. مثلا به این جمله نگاه کنید:

Some language learners can correct themselves.

جمله با فاعل شرئع شده. فاعل جمله چیه؟ " some language learners" بعدش که یه فعل کمکی داریم و فعل اصلی که "correct" است و بعد از اون هم مفعول جمله "themselves" . عرض کنم خدمتتون که ضمایر انعکاسی عموما به عنوان مکمل جمله و یا به عنوان مفعول حرف اضافه به کار می روند. در ادامه لیست ضمیرهای انعکاسی را مشاهده می کنید.

myself                         ourselves

yourself                       yourselves

himself                        themselves                  

herself

itself

چند مثال: به این یکی جمله نگاه کنید: I don't think Jack hurt hisself when he fell.

فکر می کنید اشتباه جمله کجاست؟ بعد از فعل Hurt ما نیازمند مکمل هستیم برای جمله . و تو انگلیسی چیزی به اسم Hisself نداریم که بخواهیم استفاده کنیم. پس باید این Hisself اشتباه را پاک کنیم و جاش بنویسیم himself.

این یکی مثال چطور:         Be careful or you will hurt to you.  می گه که " مراقب باش وگرنه به خودت صدمه می زنی". می بینیم که فاعل جمله و مکمل جمله جفتشون به یه آدم اشاره دارند پس to you غلطه و جاش باید بزاریم yourself. امیدوارم از درس امروز لذت برده باشید و یاد گرفته باشید. در ادامه چند تا جمله هست که بررسی کنید غلط است یا درست. یا حق

── I had to teach myself to swim.

── Help you to whatever you like.

── An oven that cleans itself is very handy.

── Ask him to do it himself.

── They do not want to go by the selves.

── The children assembled the toy house by themselves.

── They were sitting by them next to the swimming pool.

── Judy conducted the experiment by herself.

90- 1100: Second Week / First Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. وقت بخیر. حال و احوال؟ چه می کنید با آنفولانزا؟ اونم از نوع خوکی. خوک خودش چیه که آنفولانزاش باشه. خلاصه نکات ایمنی را رعایت کنید در مصرف برق و گاز هم صرفه جویی کنید. در خونه را هم روی هر کسی باز نکنید. با کسب اجازه از دوستان و فامیلهای اصفهانی: یه بار از یه اصفهانی می پرسند از عسل شیرین تر چیزی می شناسی؟ می گه: آره. سرکه مفت."

کتاب 1100 واژه  هفته دوم / روز اول

NEW WORDS

1. Laconic: کم حرف، کوتاه، موجز، مختصر   Terse, brief, concise, curt, to the point, short, economical

2. Throng:گروه، جمعیت، ازدحام  multitude, mass, crowd, horde, swarm, mob, host

3. Intrepid: با جرات، دلیر، شجاع، بی باک، متهور  brave, bold, courageous, valiant, heroic, daring, gallant

4. Accost: مخاطب ساختن، مواجه شدن (با)  approach, confront, detain

5. Reticent:محتاط در سخن، کم گو   discreet, quiet, restrained, unforthcoming, uncommunicative, taciturn, silent, reserved

Sample Sentences

Use the new words in the following sentences:

1. His speech was usually rambling, but this time I found it brief and __________.

2. If a surly panhandler should __________ you, keep on walking.

3. Even under repeated questioning, the witness remained __________.

4. A howling __________ of teenage girls surrounded the rap artists.

5. The corporal received the Silver Star for his __________ deeds in combat.

Definitions

Match the new words with their dictionary meanings.

6. Laconic               a. expressing much in few words

7. Throng                b. brave

8. Intrepid               c. to approach and speak to

9. Accost                d. crowd

10. Reticent            e. silent

Today's Idiom

The sword of Damocles:

می شه خطر قریب الوقوع، اگر به معنی انگلیسی دقت کنید نوشته یه پادشاهی به اسم جناب دموکلس واسه اینکه به یکی از شوالیه هاش نشون بده چقدر کار شاهی سخته و چه خطراتی ممکنه براش باشه شوالیه بدبخت نگون بخت بخت برگشته را می شونه زیر یه شمشیری که به یه مو بند بوده.   

Any imminent danger (a king seated one of his subjects underneath a sword that was hanging by a hair, in order to teach him the dangers a king faces).

--Although the president of the company seemed quite secure, he always complained that there was a sword of Damocles hanging over his head.

88- 1100:First Week/ Seventh Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. چند وقتی بود که دیگه لغتهای 1100 را نمی نوشتم. ان شاالله از امروز ادامه درسهای کتاب 1100 واژه را خدمتتون می گم. کسایی که می خوان تافل بدن این کتاب زیاده اما چون 100 آید 90 هم پیش ماست. و کسایی که می خواهند ارشد زبان بگیرند حتما باید یه دست و پنجه حسابی با این کتاب بگیرند.

هفته اول / روز هفتم

امروز در ادامه سنجش آموخته های این هفته می رسیم به این متن کوتاه. توی این متن جاخالی هایی هست که باید پر بشه. با چی؟ با کلماتی که تو این هفته خوندیم. توی هر جاخالی به ترتیب یه عددی هست که این اعداد اشاره دارند به یه روز خاصی تو این هفته. در آخر مطلب نوشتم که هر عدد مربوط به کدام روزه. به اون مطلب مراجعه کنید و کلمه مورد نظر را توی جاخالی قرار بدید. جوابش را هم در ادامه مطلب نوشتم. یا حق

Reggie the Con Man

In the ____(1)___ of crime, there are few scoundrels who could match the exploits of Reggie Hayes, who also used the names of Reginald Haven, Ricardo Hermosa, Father Harris, and dozens of other aliases. Reggie's police record, principally in Chicago and Baltimore, is _____(2)_____ with scams that he perpetrated upon gullible people. Generally, his favorite target was a ___(3)_______ who should have known better.

Dressed as a priest (''Father Harris"), he was most convincing, however. His method of operation was to "find" a wallet stuffed with hundred dollar bills outside a supermarket and then ___(4)___ an unsuspecting woman to share his good fortune, since there was no identification in the wallet. But first, to establish her credibility, his victim had to put up a sum of money as a testimonial to her good faith. Mrs. Emma Schultz, age 72, tearfully told the police that she had withdrawn $14,000 from her bank and placed it in a shopping bag supplied by the helpful priest. He told her to hold onto the bag while he went next door to a lawyer's office to make the sharing of their good fortune legal.

After a seemingly _____(5)_____ wait, Mrs. Schultz discovered to her chagrin that the heartless thief had skipped out the back way, leaving her "holding the bag" a switched bag containing shredded newspaper while he made his getaway with her life savings.

1= 3rd Day

2= 1st Day

3= 2nd Day

4= 4th Day

5= 4th Day

جواب

82- ضمیر: ضمیر موصولی 1

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. در ادامه مبحث ضمایر می رسیم به ضمیر موصولی یا به قول خارجکی ها : Relative Pronoun. این ضمیر ترجمه اش به فارسی تو اکثر موارد می شه "که". وقتی دو تا جمله(  Clause  )را به هم وصل می کنیم  یکی از اونها از لحاظ معنایی مستقل است یکی هم نیست. یادتون می آید؟ اگر فراموش کردید بد نیست یه سری به مطالب شماره های 37 و 66 بزنید. امروز یه نوع ضمیر موصولی را می گیم که صفت جمله را توصیف می کنه. یک کمی سخت شد؟ نه بابا. ادامه بدید.

یادتون میاد گفتم صفت چیکار می کنه؟ بله می اید و یه اسمی را توصیف می کنه. خوب. بعضی وقتها صفت می تونه یه کلمه باشه. مثله he is clever اما بعضی وقتها هم اینطوری نیست و یه دسته از کلمات  ((clause نقش صفت برای یه اسمی را ایفا می کنند. در اینجور مواقع یه چیزی باید بیاید و بین اون اسم و اون گروه کلمات قرار بگیره تا بینشون رابطه برقرار بشه. به این رابط می گن ضمیر موصولی. مثلا:

She is the secretary who works in the international office.

این تکه دوم جمله یعنی works in the international office  اومده و secretary  را توصیف کرده و اون who  هم این دو تا را به هم ربط داده. به who می گیم ضمیر موصولی و به اون گروه کلمات هم می گیم عبارت موصولی یا عبارت وصفی (به انگلیسی می شه relative clause/ adjective clause).

یه سوال. آیا فقط ما یه دونه ضمیر موصولی داریم؟ جواب می شه نه. بستگی داره به اون کلمه ای که می خواهیم توصیف کنیم و به رابطه ای که بین صفت و موصوف هست. عرض کنم که بعضی وقتها می خواهیم فاعل یه جمله را توصیف کنیم. بعضی وقتها مفعول یه جمله ای را توصیف می کنیم. بعضی وقتها اون چیزی که توصیف می شه آدمیزاد نیست یه شی است. بعضی وقتها می خواهیم مالکیت اون فرد بر یه چیزی را برسانیم. در همه این موارد اوضاع فرق می کنه و یکی یکی هم مثال می زنم. اولین حالت یعنی فاعل را که گفتم.

Is this the 104 bus, which goes to the shopping center?

تو این یکی اومدیم و bus  را توصیف کردیم با goes to the shopping center . اتوبوس که آدمیزاد نیست واسه همین از ضمیر موصولی which برای ربط اتوبوس و عبارت توصیفیش استفاده کردیم.

ضمیر دیگه ای که داریم whose    است. خوب این وقتی به کار می ره که می خوایم مالکیت را نشان بدیم. مثلا:

This is the man whose car was towed away.

اینجوری مالکیت مرد بر اون ماشین را بیان کردیم. با وجودیکه اون قسمت دوم بازهم داره "مرد" را توصیف می کنه. راستی ترجمه اش هم جالبه. " این همون مردیه که ماشینش را بوکسل کردند و بردند(چون که خلاف پارک کرده بوده)"

نکته آخر هم که عرض کنم حضورتان در مورد ضمیر موصولی that  است که آچار فرانسه است و می شه جای همه اینا به کارش برد. ما را هم دعا کنید. یا حق

81- ضمیر: ضمایر ملکی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. این 10 تا جمله ای که می بینید بعضی هاشون اشتباه هستند. یه سری ایرادهایی دارند مربوط به مبحث قبلی یا همان ضمایر و صفات ملکی. امیدوارم بتونید از عهده اش بر آیید. یا حق

──We don't understand why you object to him coming with us.

──I would appreciate o4 letting me know as soon as possible.

──She broke her wrist in the accident.

──My father approves of my studying in the United States. s

──The arms are so long that he can't find shirts to fit him.

──Theirs suggestion was unrealistic,

──Our appointment is just after your.

──Your friends and my friends are coming to our party.

──You don't have yours gloves with you, but I have mine.

──Optional equipment on a car can add several hundred dollars to release value when you trade it in.

79-ضمیر: ضمایر ملکی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. چطورید؟ خوبید؟ دماغتون چاقه؟ چه می کنید با سرمای هوا و شلوغی ناوگان حمل و نقل عمومی در بامداد؟ تا هوا خوب بود می شد با چرخ بری و بیای اما از وقتی سرد شده صبحها باید کلی وایسم که یکی از وسایل عمومی قسمت بشه.

امروز می ریم سراغ یه بحثی که شاید کمی گیج کننده باشه. اول از همه دوباره دو تا چیز را توضیح میدم. یکی ضمیر و یکی صفت. ضمیر که گفتم توی جمله می یاد و جای اسم قرار میگیره. صفت هم قبل از اسم می آیدو اون اسم را توصیف می کند. پس یادمون نره که جای صفت قبل از اسم است.

یه نوع صفت داریم به اسم صفت ملکی. یعنی قبل از یه اسم قرار میگیره و نشون می ده که این چیز مال کیه. شبیه این در ضمیرها هم هست. یعنی یه ضمیر داریم به اسم ضمیر ملکی که نشان دهنده مالکیت آدم بر یه چیز است.  حالا مشکل چیه؟ مشکل را به زبان انگلیسی بخوانیم:

A possessive adjective describes a noun: it must be accompanied by a noun.

A possessive pronoun takes the place of a noun: it cannot be accompanied by a noun.

صفت ملکی یه اسمی را توصیف می کنه و حتما باید با یه اسم بیاید. پس صفت ملکی بدون اسم نمی شه. قبل از اسم می آید یا بعد از اسم؟ قبل از اسم. چون جای صفت قبل از اسم است.

ضمیر ملکی جای یه اسم را می گیره. پس نمی تونه با اسم همراه باشه و باید به تنهایی بیاید.

Beth gave us her television. (possessive adjective)   

تو این جمله her یه صفت ملکی است که توصیف اسم بعدش را میکنه و مشخص می کنه که این تلویزیون مال کیه. که متعلق به یه خانمی هست.

Beth gave us hers. (possessive pronoun)

تو این یکی جمله دیگه خبری از اسم و صفت نیست و تنها یه ضمیر داریم. این ضمیر هم مشخص میکنه که اینجا یه اسمی بوده که متعلق به یه خانمی بوده. حالا چی بوده؟ تو این جمله معلوم نیست. چرا؟

گفتم که ضمیر تو یه جمله می یاد و جای اسم قرار میگیره . چه اسمی؟ اسمی که قبلا در موردش صحبت کردیم و حالا نمی خواهیم دوباره تکرارش کنیم. این مثال هم همینطوره. تو جملات قبلی صحبتش بوده و معلومه چیه.

Possessive Adjectives

Possessive Pronouns

my

mine

your

yours

his

his

her

hers

its

-----

our

ours

their

theirs

یه چندتا نکته دیگه خدمتتان بگم. قبل از gerund ( همون اسمهایی که اول فعل بودند بعد یه  ing بهشون اضافه کردیم) از صفت ملکی استفاده می کنیم.

 We can count on your helping us.

و صفات ملکی قبل از اسامی که بخشهای بدن را مشخص می کنند قرار میگیره.

 He hurt his arm.

امیدوارم واضح گفته باشم. یا حق

61-First Week / Sixth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. رسیدیم به هفته اول. روز ششم. گفتم که سه روز آخر اختصاص داره به بررسی آموخته های 5 روز گذشته. امروز هم بخش دوم مرور مطالب هفته اول. در هر جمله دو تا کلمه تو پرانتز هست بهترین گزینه را انتخاب کنید. در چهار مورد آخر هم که در مورد اصطلاح ها است ببینید  که آیا این جملات دارای معنای صحیحی هستند ؟ با عقل جور در می آید یا نه. تا فرصتی دیگه یا حق

Underline the word that makes sense in each of the sentences below.

1. The huge football player had a (voracious, replete) appetite.

2. After a seemingly (interminable, indiscriminate) wait, the surgeon came to give us the news.

3. Without a (paradox, tinge) of evidence, the coroner could not solve the murder.

4. In the (realm, annals) of the blind, the one-eyed man is king.

5. We invited the (eminent, steeped) engineer to address our club.

6. In the Catskill Mountains, the woods (abound, implore) with deer.

7. I cannot (perceive, prognosticate) why people voted for the corrupt senator.

8. Night and day my kid brother (badgers, compounds) me for money.

9. Science fiction movies usually feature (annals, automatons).

10. With his expertise in (drudgery, technology), my uncle is able to earn a good salary.

Do these sentences make sense? Explain why.

11. The rookie was amazing in spring training but he turned out to be a flash in the pan.

12. I complained to the salesperson because he had sold me a pig in a poke.

13. When I tried to pour oil on troubled waters, I only made matters worse.

14. After the election, when my candidate conceded his loss, I had to eat humble pie.

59- First Week /Fifth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. تا حالا چهار روز را پشت سر گذاشتیم از هقته اول. روز پنجم و ششم و هفتم هر هفته اختصاص داره به بررسی آموخته های روزهای گذشته. البته من خودم تا یه حدی با نوع آزمون گرفتن کتاب مشکل دارم. اما چون می خوام روند کتاب را ادامه بدم پس ادامه می دم. امروز بررسی هفته اول.

Review Words Definitions

 1. abound                    a. to be completely soaked in something

 2. annals                     b. to be able to tell what will happen in the future

 3. automaton              c. someone's special field

 4. badger                    d. to continually nag

 5. compound              e. carelessly chosen

 6. drudgery                f. related to science of engineering

 7. eminent                 g. to add to

 8. implore                  h. beg for assistance

 9. indiscriminate        i. of outstanding reputation

 10. interminable         j. a mature woman

 11. matron                  k. small amount of

 12. paradox                 l. dull, difficult work

 13. perceive                m. desiring huge amount

 14. prognosticate        n. existing in great number

 15. realm                    o. historical records

 16. replete                  p. to come to have an understanding of

 17. steeped                 q. completely filled with

 18. technology            r. machine that behaves like a person

 19. tinge                      s. seemingly self-contradictory situation

 20. voracious               t. unending

Idioms

 21. to eat humble pie                           u. a blind item; poor purchase

 22. a pig in a poke                                v. admit to defeat

 23. a flash in the pan                           w. a star today, a flop tomorrow

 24. to pour oil on troubled waters        x. to try to make peace

کار مفیدی که می شه تو این سه روز آخر هر هفته انجام داد اینه که کلماتی که مشکل داریم را یادداشت کنیم و در برنامه هفته بعدمون قرار بدیم که مشکلش برطرف بشه. یا حق

 
  • Pages :2
  • 1  
  • 2  
 

 

Latest Posts

Favorites

Holy Quran

Quran

جمکران

عرفان

موعود

دانلود مقالات رایگان

Asian EFL Journal

Exam English

Dictionary

TOEFL

Directory of Open Access Journal

Iranian Journal of Language Studies

ESL Library

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو