Teaching English as a Foreign Language 

http://KALID.ir

Subject Matters

Archive

Extra Pages

Statistics

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • این ماه :
 • ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • بروز رسانی :

62-اسامی:آزمون Nouns of Persons and Things

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. صبح شنبه خانمها و آقایان دوستان و همراهان عزیز به میمنت و مبارکی. شهریور هم دیگه داره میره و بوی ماه مدرسه می آید. بوی ماه مدرسه بوی دعواهای تو راه مدرسه. چهارشنبه گذشته گفتم امروز ده تا جمله داریم در مورد اسم افراد و اسم اشیاء. اشتباهات را پیدا کنیدو اگر هم خواستید ایرادها را مشخص کنید وبرای من بفرستید. در هرصورت بعد از یک هفته می تونید در ادامه مطلب همین مطلب جوابها را بخوانید. یا حق

──In the evening, he relaxes in front of the fire and writes long poets.

──Service in the restaurant was slow because one cook had called in sick.

──The sculpture worked from sunrise until sunset on his new project.

──She has received several awards for her research in engineer.

──The economist's radical views were printed in a column in the Sunday newspaper.

──You must have remarkable looks to work as a model for Vogue.

──He had several critics to offer about the new play.

──The gardener worked feverishly after the frost to save as many plants as possible.

──The company hired a statistic to prepare marketing studies for the new product.

──The famous acting has appeared in more than fifty Broadway plays.

شعر هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

گر من گنه جمله جهان کردستم

لطف تو امید است که گیرد دستم

گفتی که بروز عجز دستت گیرم

عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم

یا حق

61-First Week / Sixth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. رسیدیم به هفته اول. روز ششم. گفتم که سه روز آخر اختصاص داره به بررسی آموخته های 5 روز گذشته. امروز هم بخش دوم مرور مطالب هفته اول. در هر جمله دو تا کلمه تو پرانتز هست بهترین گزینه را انتخاب کنید. در چهار مورد آخر هم که در مورد اصطلاح ها است ببینید  که آیا این جملات دارای معنای صحیحی هستند ؟ با عقل جور در می آید یا نه. تا فرصتی دیگه یا حق

Underline the word that makes sense in each of the sentences below.

1. The huge football player had a (voracious, replete) appetite.

2. After a seemingly (interminable, indiscriminate) wait, the surgeon came to give us the news.

3. Without a (paradox, tinge) of evidence, the coroner could not solve the murder.

4. In the (realm, annals) of the blind, the one-eyed man is king.

5. We invited the (eminent, steeped) engineer to address our club.

6. In the Catskill Mountains, the woods (abound, implore) with deer.

7. I cannot (perceive, prognosticate) why people voted for the corrupt senator.

8. Night and day my kid brother (badgers, compounds) me for money.

9. Science fiction movies usually feature (annals, automatons).

10. With his expertise in (drudgery, technology), my uncle is able to earn a good salary.

Do these sentences make sense? Explain why.

11. The rookie was amazing in spring training but he turned out to be a flash in the pan.

12. I complained to the salesperson because he had sold me a pig in a poke.

13. When I tried to pour oil on troubled waters, I only made matters worse.

14. After the election, when my candidate conceded his loss, I had to eat humble pie.

60-اسامی: Nouns of Persons and Things

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امروز ادامه مبحث اسامی را دنبال می کنیم. اسامی همانطور که مطالب اولیه هم گفتم به اشیا یا به افراد اشاره می کنند. پس باید دقت کنیم اسمی که مربوط به افراد را به جای اسم اشیا به کار نبریم. ممکن خنده دار باشه که مگه ممکنه همچین اشتباهی آدم بکنه؟ عرض کنم که اشتباهش ممکن است چون اگر نبود تو کتابهای تدریس تافل بهش پرداخته نمی شد و همین اینکه ما آدمی زادیما. به مثالها که دقت کنید بهتر متوجه می شید.

Incorrect: There are many job opportunities in accountant.

   Correct: There are many job opportunities in accounting.

ما می گیم حسابدار و حسابداری. تو این جمله بالا می خواد بگه در بخش حسابداری موقعیت های شغلی زیادی هست. اما تو جمله اول اشتباه کرده و جابجا نوشته. کلمه accountant تو مشخصاتش اینه که به یه آدم اشاره می کنه پس اسم فرد است نه شی یا چیزی. البته باید خدمتتون بگم که ان شاءالله در آینده دلیل دیگری هم می آوریم که چرا دومی درست است اما فعلن به همین اکتفا می کنیم. در مطلب روز شنبه آینده به امید خدا ده تا جمله از همین نوع را خدمتتون ارائه می کنم که مطلب واضح تر و روشن تر بشه.  یا حق

59- First Week /Fifth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. تا حالا چهار روز را پشت سر گذاشتیم از هقته اول. روز پنجم و ششم و هفتم هر هفته اختصاص داره به بررسی آموخته های روزهای گذشته. البته من خودم تا یه حدی با نوع آزمون گرفتن کتاب مشکل دارم. اما چون می خوام روند کتاب را ادامه بدم پس ادامه می دم. امروز بررسی هفته اول.

Review Words Definitions

 1. abound                    a. to be completely soaked in something

 2. annals                     b. to be able to tell what will happen in the future

 3. automaton              c. someone's special field

 4. badger                    d. to continually nag

 5. compound              e. carelessly chosen

 6. drudgery                f. related to science of engineering

 7. eminent                 g. to add to

 8. implore                  h. beg for assistance

 9. indiscriminate        i. of outstanding reputation

 10. interminable         j. a mature woman

 11. matron                  k. small amount of

 12. paradox                 l. dull, difficult work

 13. perceive                m. desiring huge amount

 14. prognosticate        n. existing in great number

 15. realm                    o. historical records

 16. replete                  p. to come to have an understanding of

 17. steeped                 q. completely filled with

 18. technology            r. machine that behaves like a person

 19. tinge                      s. seemingly self-contradictory situation

 20. voracious               t. unending

Idioms

 21. to eat humble pie                           u. a blind item; poor purchase

 22. a pig in a poke                                v. admit to defeat

 23. a flash in the pan                           w. a star today, a flop tomorrow

 24. to pour oil on troubled waters        x. to try to make peace

کار مفیدی که می شه تو این سه روز آخر هر هفته انجام داد اینه که کلماتی که مشکل داریم را یادداشت کنیم و در برنامه هفته بعدمون قرار بدیم که مشکلش برطرف بشه. یا حق

58- اسامی: طبقه بندی و گروه بندی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. حال واحوال؟ چه می کنید با آغاز مدارس و دانشگاه؟انتخاب واحد دارید؟ واحدها را دری وری داده اند؟ با خودتون می گید اینا کیند دیگه شدند مسئول آموزش؟ خوب... عادیه این چیزها. در ادامه مبحث اسامی می رسیم به طبقه بندی و گروه بندی در اسامی. این کار توسط دو تا چیز انجام می شه. یکی kind و دیگری type .

دو تا حالت داریم. که هر دوتا حالت را هم تو جدول نشون دادم. حالت اول اینطوریه که در آخر جمله اسم مورد نظر را می آوریم اگر قابل شمارش باشه به صورت جمع و غیر قابل شمارش هم که خودش را می آوریم. نکته مهم حالت اول اینه که kind & type هر دو به صورت جمع آمده اند.

1.

Kinds

Types

Of

Noun (plural count)

         (uncountable)

Cable TV has many different

Dr. Parker gives several

kinds

types

of

of

shows

homework

حالت دوم :مشاهده می کنید که اینجا kind & type هر دو مفرد است. بعد از of  هم اسم مورد نظر باید مفرد باشه. فکر می کنم جدولها گویا هستند. یه مثال هم نوشتم. موفق باشید. یا حق

2.                                                                                                                      

One

Kind

Type

Of

              Noun(singular count)

                        (uncountable)

One

One

kind

type

  of

  of

show

homework

is news

is a lab report

Incorrect: One kind of cars is convertible.    Correct: One kind of car is convertible.

57- First Week/ Fourth Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. رسیدیم به هفته اول، روز چهارم.

1. Badger:    سر زنش کردن، نق زدن، غر زدن، اذیت کردنpester, nag, annoy, bother, hassle

2. Implore:   در خواست کردن، التماس کردنplead, ask, beg, pray, appeal

3. Drudgery:خر کاری، کار سخت،  toil, labor, chore, grind, slog, graft

4. Interminable: طولانی، خسته کننده، تمام نشدنی unending, endless, wearisome, everlasting, never-ending                                                           antonym: finite

5. Perceive: درک کردن، متوجه شدن، پی بردن   understand, know, become aware of, notice, distinguish, see, identify                                                 antonym: ignore

 

Sample Sentences        Remember, past tenses may be required.

1. She does her homework on Fridays to save herself from the __________ of having to do it during the weekend.

2. The teacher continually __________ the pupil for the missing assignments.

3. The eminent scientist __________ difficulties in putting the invention into practice.

4. The sick child's mother __________ the doctor to come immediately.

5. I listened to the boring lecture for what seemed an __________ fifty minutes.

 

Definitions

Badger (v.)              ____ a. unpleasant, dull, or hard work

Implore                    ____ b. unending

Drudgery                 ____ c. to plead urgently for aid or mercy

Interminable           ____ d. to understand, know, become aware of

Perceive                   ____ e. to pester, nag, annoy persistently

 

Today's Idiom

to pour oil on troubled waters    to make peace, to calm someone down

 دعوا را خواباندن، آب رو آتیش ریختن

When I tried to pour oil on troubled waters, both the angry husband and his wife stopped their quarrel and began to attack me.

56- غیر قابل شمارش3

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. و صبحتون بخیر. گفتم که اسامی دو دسته اند قابل شمارش و غیر قابل شمارش. خوب، یه سوال: ما اگه خواستیم واسه این غیر قابل شمارش ها اندازه بگیم مقدار بگیم باید چکار کنیم؟ باید واحدش را بلد باشیم. واسه هر کدام هم چیز خاصه خودش را. باز هم می گم: تو فارسی بعضی چیزها قابل شمارش است اما تو انگلیسی نیست. دقت کنیم که اشتباه نکنیم. در ادامه دو تا ستون مشاهده می کنید که ستون اول فرم مفرد است و ستون دوم فرم جمع. نکته اش اینجاست که اسم غیر قابل شمارش جمع بسته نمی شه بلکه اون واحد است که جمع بسته می شه. ما را هم دعا کنید. یا حق

a piece of advice…………………… two pieces of advice

a piece of bread                              two pieces of bread

a piece of equipment………………. two pieces of equipment

a piece of furniture                          two pieces of furniture­

a piece of information…………….. two pieces of information

a piece of jewelry                            two pieces of jewelry

a piece of luggage…………………..two pieces of luggage

a piece of mail                                 two pieces of mail

a piece of music……………………..two pieces of music

a piece of news                                two pieces of news

a piece of toast………………………two pieces of toast.

a loaf of bread                                 two loaves of bread

a slice of bread……………………..  two slices of bread

an ear of corn                                 two ears of corn

a bar of soap……………………….. two bars of soap

a bolt of lightning                            two bolts of lightning

a clap of thunder…………………... two claps of thunder

شعر هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم

شرم غافلان از خلق
شرم جوانمردان از فرشتگان
شرم عارفان از حق است

 یا حق

55- First Week /Third Day

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. امروز ترم موسسه تمام شد.... نه تمامش کردم. چون باید به لطف خدا و کرمش یه مسافرت برم. مطالب را می نویسم. اما نمی رسم رایانامه ها و نظرات را جواب بدم. ان شاءالله وقتی برگشتم. تو این شبهای عزیز عظیم همه را دعا کنید. بخیل نباشید. نویسنده این مطالب را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید.

توضیح شماره 4: اگر این فعل را تلفظ کنیم " کم پاند " با کسره زیر ک همین معنی را می ده. اما اگه تلفظ کردیم " کام پاند" می شه مخلوط کردن، میکس کردن.

1. Paradox:تناقض، تناقض نما contradiction, enigma

2. Realm:حیطه، قلمرو، متصرفات، کشور country, territory

3. Annals:وقایع سالیانه، اخبار سال records, chronicles

4. Compound: وضع را بدتر کردن، اوضاع را وخیم تر کردن aggravate, worsen, add

5. Tinge:عطر، بو، رگه، ته رنگ trace, bit, hint, tint, nuance

Definitions

If you are having trouble in picking the right definitions, it may be best not to do them in the order given, but to do the ones you are surest of first.

Paradox                  ____ a. a trace, smattering, or slight degree

Realm                    ____ b. a statement that at first seems to be absurd or self-contradictory but which may in fact turn out to be true

Annals                   ____ c. to increase or add to

Compound(v.)       ____ d. historical records

Tinge(n.)               ____ e. special field of something or someone; kingdom

Today's Idiom

a flash in the pan  promising at the start but then disappointing

تلاش نا پایدار، کوشش گذرا، اول یه کار آدم خیلی داغه اما بعد دیگه دل به کار نمی ده

The rookie (تازه کار) hit many home runs in spring training, but once the season began he proved to be a flash in the pan.

54- غیر قابل شمارش2

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام. یادتون میاد تو یکی از مطالب قبلی...دقیقا بگم مطلب شماره 48 گفتم تو بعضی زبانها یه اسمی قابل شمارش است تو بعضی دیگه نیست. پس این تفاوت فارسی و انگلیسی گمراهتون نکنه. خوب، امروز یه پند تا از اون کلمه های تابلوی انگلیسی که ممکنه حواسمون را پرت کنه انتخاب کردم و با ترجمه اش خدمتتون می گم. تمام ایناسامی در انگلیسی غیر قابل شمارش هستند. البته اون جدول شماره 49 زا هم باید در نظر بگیریم. یا حق

Advice    توصیه ، پند، اندرز، نصیحت  Angerخشم ، عصبانیت      

Courage جرات، دلیری، شهامت Equipment تجهیزات، ادوات، دستگاه ، ادوات

Homework تکلیف، مشق شب    Ignorance  جهل، نادانی   

Informationاطلاعات، آگاهی       Knowledgeدانش، اگاهی، معرفت، بصیرت  

 Leisure فراغت      Luck شانس     Moneyپول     Music موسیقی 

News خبر، اخبار  Patienceطاقت، بردباری  Permission رخصت ، مجوز، اذن،

Poverty فقر، بی نوایی، تنگ دستی    Progress  پیشرفت، ترقی،     

 
 • Pages :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 

 

Latest Posts

Favorites

Holy Quran

Quran

جمکران

عرفان

موعود

دانلود مقالات رایگان

Asian EFL Journal

Exam English

Dictionary

TOEFL

Directory of Open Access Journal

Iranian Journal of Language Studies

ESL Library

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو